top of page

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว และเข้าซอยลาดพร้าว 117 ประมาณ 400 เมตร ห่างจากความวุ่นวายและเสียงรถรบกวนจากท้องถนน ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 20-30 นาที (แท็กซี่มิเตอร์ ประมาณ 200-300 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้นด้วย  ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินดอนเมืองใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง (แท็กซี่มิเตอร์ ประมาณ 350-450 บาท)

ตะวันนา

450 m

เดอะมอลล์ บางกะปิ

450 m

แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์

450 m

แสกน Google Map

QR

โลตัส บางกะปิ

600 m

โรงพยาบาล เวชธานี

1.2 Km

ตลาดน้ำขวัญเรียม

11.3 Km

สนามบินสุวรรณภูมิ

19 Km

สนามบินดอนเมือง

26 Km

Baron Zotel LOGO
star
star
star
star
bottom of page